Analizy

Serwisy informacyjne po rosyjskiej agresji na Ukrainę - analiza

Polskie serwisy informacyjne odnotowały ponad 30-procentowy wzrost zasięgu tydzień do tygodnia od momentu ataku Rosji na Ukrainę.  Czas spędzany na stronach z tej kategorii zwiększył się w analizowanym okresie blisko trzykrotnie – wynika z danych badania Mediapanel.

Analizie poddano serwisy z kategorii „Informacje i publicystyka – ogólne” w dniach 24-27 lutego 2022 w zestawieniu z analogicznym okresem w tygodniu poprzedzającym rosyjską inwazję. O ile w okresie 17-20 lutego serwisy te odwiedziło łącznie 14,1 mln polskich internautów, to 24-27 lutego liczba ta wyniosła już 18,6 mln, co oznacza wzrost o 31%. W poszczególnych dniach serwisy informacyjne odwiedzało średnio 12,4 mln osób, wobec 8 mln w tygodniu poprzedzającym inwazję. Najsilniejszy wzrost liczby użytkowników (66%) zanotowano w grupie najmłodszych internautów (do 24 r.ż.), niezależnie od płci.

Średni czas korzystania z serwisów z omawianej kategorii wzrósł natomiast z ponad 20 minut w okresie 17-20 lutego do ponad 54 minut w okresie 24-27 lutego. Szczególnie widoczny jest on w grupie osób w wieku 25-44, w której czas korzystania z serwisów informacyjnych wzrósł ponad trzykrotnie. Analizując wzrosty pod kontem płci zauważamy, że o ile nieco silniejszy przyrost liczby osób korzystających z serwisów informacyjnych miał miejsce w przypadku mężczyzn (+34% wobec +29% w przypadku kobiet), to pod względem czasu korzystania wzrosty dotyczyły bardziej kobiet niż mężczyzn (wzrost o 188% wobec 149% w grupie mężczyzn).