Telewizja

Pasywny pomiar telewizji w oparciu o panel jednoźródłowy – innowacyjna metodologia badawcza, w której odzwierciedlony jest rzeczywisty poziom konsumpcji stacji telewizyjnych, w miejscu zamieszkania i poza nim.

Kluczem metody jest panel smartfonów z zainstalowanym oprogramowaniem pomiarowym, w które wyposażeni są uczestnicy badania.

tv

Innowacja w pomiarze oglądalności telewizji

Jednoźródłowy pomiar wszystkich
typów mediów
Innowacyjne źródło danych -
panel badawczy
Pasywny pomiar telewizji
Treści redakcyjne i komercyjne
Pomiar konsumpcji telewizji również
poza miejscem zamieszkania
Możliwość szacowania potencjału
całej grupy mediowej

Jak to mierzymy?

Dane telewizyjne, które prezentujemy w badaniu jednoźródłowym gromadzone są poprzez hardware panel.

Osoby biorące udział w naszym badaniu (obecnie około 2500) otrzymują smartfon z zainstalowanym oprogramowaniem pomiarowym. Gromadzi ono dźwięki z otoczenia, zestawiane następnie z sygnałem referencyjnym 81 stacji telewizyjnych.

Rozpoznawanie fal dźwiękowych to wynik audiomatchingu – metody wykorzystywanej w popularnych aplikacjach do identyfikowania muzyki.

jak_to_mierzymy

Pełny obraz polskiego rynku mediów

  • Poznaj wspólny zasięg różnych typów mediów w oparciu o innowacyjny panel jednoźródłowy

  • Analizuj wyniki pojedynczych brandów lub poznaj pełny potencjał grup mediowych dzięki grupowaniu właścicielskiemu
  • Sprawdź, jak różni się sposób konsumpcji telewizji w domu i poza miejscem zamieszkania dzięki pierwszemu w Polsce badaniu Out of Home
  • Wygodnie zestawiaj dane różnych typów mediów dzięki wystandaryzowanym wskaźnikom – takim samym dla wszystkich rodzajów treści

Jesteś wydawcą?

Dołącz do wydawców, których witryny, aplikacje i materiały streamowe objęte są naszym audytem

Dołącz do badania

Potrzebujesz danych?

Uzyskaj pełny obraz rynku dzięki wynikom dostępnym
w interfejsie online

Dostęp do wyników