Radio

Innowacyjny pomiar radia będący efektem współpracy Komitetu Badań Radiowych oraz firmy Gemius.

W efekcie połączenia badania założycielskiego Radio Track oraz pasywnego pomiaru słuchalności stacji radiowych, realizowanego dzięki panelowi jednoźródłowemu, powstaje badanie, które odzwierciedla rzeczywisty poziom konsumpcji stacji radiowych w Polsce.

radio

Pierwsze w Polsce jednoźródłowe badanie mediów

Integralna część jednoźródłowego
pomiaru mediów
Innowacyjne źródło danych -
panel badawczy
Pasywny pomiar radia
Treści redakcyjne i komercyjne
Badanie założycielskie - Radio Track
Możliwość szacowania potencjału
całej grupy mediowej

Jak to mierzymy?

Dane dotyczące słuchalności radia tworzone są w oparciu o połączone wyniki badania Radio Track, które stanowi badanie założycielskie, a także informacje o konsumpcji mediów pochodzące z jednoźródłowego panelu Gemius.

Osoby biorące udział w naszym badaniu (obecnie około 2500) otrzymują smartfon z zainstalowanym oprogramowaniem pomiarowym. Gromadzi ono dźwięki z otoczenia, zestawiane następnie z sygnałem referencyjnym ok. 200 stacji radiowych. Rozpoznawanie fal dźwiękowych to wynik audiomatchingu – metody wykorzystywanej w popularnych aplikacjach do identyfikowania muzyki.

Współpraca Gemius i KBR jest szansą na wypracowanie docelowej efektywnej metodologii łączącej wszystkie zalety badań pasywnych z wynikami badań deklaratywnych.

jak_to_mierzymy

Pełny obraz polskiego rynku mediów

  • Dowiedz się, jaki jest poziom konsumpcji stacji radiowych dzięki wynikom opartym na pasywnym pomiarze
  • Wygodnie zestawiaj dane różnych typów mediów dzięki wystandaryzowanym wskaźnikom – takim samym dla wszystkich rodzajów treści
  • Analizuj wyniki pojedynczych brandów lub poznaj pełny potencjał grup mediowych dzięki grupowaniu właścicielskiemu
  • Poznaj wspólny zasięg różnych typów mediów w oparciu o  innowacyjny panel jednoźródłowy

Jesteś wydawcą?

Dołącz do wydawców, których witryny, aplikacje i materiały streamowe objęte są naszym audytem

Dołącz do badania

Potrzebujesz danych?

Uzyskaj pełny obraz rynku dzięki wynikom dostępnym
w interfejsie online

Dostęp do wyników