Rankingi

Wyniki badania Mediapanel za kwiecień 2024

Poniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.

Narastająca dominacja globalnych platform korzystających z treści krajowych wydawców bez dzielenia się z nimi przychodami powoduje, że wydawcy starają się wydłużyć ścieżkę użytkownika trafiającego na ich strony z takich platform, prezentując treści z całego swojego portfolio. Takie praktyki autopromocyjne wpływają jednak na wyniki badania Mediapanel powodując istotne zawyżenie wyników niektórych serwisów. 

Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem, które ma oszacować i wyeliminować ten wpływ. Do momentu wypracowania rozwiązania (co powinno nastąpić od wyników za czerwiec br.) zawieszamy prezentowanie w zagregowanych miesięcznych wynikach rankingów domen oraz udostępnianie rankingów dla kategorii tematycznych i funkcjonalnych. Obecnie rankingi mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej pozycji danego serwisu.

W kwietniu liczba internautów wyniosła 29,7 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 25,4 mln osób.

 

WYDAWCY - INTERNET

wszystkie urządzenia

 

Komputery osobiste i laptopy

 

Urządzenia mobilne

 

APLIKACJE - INTERNET

audytowane

 

Wszystkie aplikacje

 

WYDAWCY- INTERNET - STREAM