9 stycznia 2023

Źródła ruchu w badaniu Mediapanel

Badanie Mediapanel zostało wzbogacone o nowy rodzaj danych. Począwszy od wyników za 1 stycznia 2023 użytkownicy mogą dokonywać analiz źródeł ruchu poszczególnych domen i serwisów. Nowe dane dostępne są zarówno dla stron audytowanych, jak i nieaudytowanych, w podziale na platformy PC, Phones oraz PC + Phones.

Nowy moduł pozwala użytkownikom określać strukturę ruchu dla poszczególnych kanałów mediowych, z uwzględnieniem czterech typów źródeł: direct (bezpośrednie wejścia na stronę), search (wyszukiwarki), social (media społecznościowe) oraz referral (pozostałe źródła). Analizy źródeł ruchu można dokonywać w oparciu o takie wskaźniki, jak liczba realnych użytkowników (RU), liczba wyświetleń (Views) czy czas (Time), dla dowolnych okresów dostępnych w badaniu.

Udostępnienie użytkownikom Mediapanelu nowego typu danych to kolejny etap rozwoju jednoźródłowego badania mediów. Rozwiązanie zostało wypracowane wspólnie z rynkiem, będzie też dalej rozwijane – już wkrótce zaprezentujemy jeszcze bardziej szczegółowe informacje dotyczące źródeł ruchu, np. ruch z agregatorów treści czy ruch z Grupy właścicielskiej i spoza Grupy.

Działamy na szczególnie szybko zmieniającym się obszarze rynku, dlatego nasze badanie Mediapanel, uruchomione z sukcesem w październiku 2020 roku, jest cały czas rozwijane i doskonalone. Źródła ruchu są takim właśnie projektem wpisanym między innymi w oczekiwania strony zakupowej. Efektem wdrożenia źródeł ruchu jest większa obiektywizacja i transparentność wyników badania Mediapanel. Udostępnienie funkcjonalności źródeł ruchu w badaniach widowni jest też wyjątkowe w skali europejskiej – inne standardy pomiaru widowni online w Europie nie udostępniają swoim klientom takich raportów, mówi Paweł Laskowski, prezes zarządu Polskich Badań Internetu.

Wprowadzenie do Mediapanelu źródeł ruchu to wynik intensywnej pracy zespołu Gemius i PBI oraz wielu rozmów z naszymi klientami, którzy najpierw taką potrzebę nam zgłaszali, a następnie wspólnie opracowywaliśmy założenia merytoryczne tego rozwiązania. Ogromnie się cieszę, że wraz z rozpoczęciem nowego roku mogliśmy zaprezentować naszym użytkownikom efekt tej pracy, a wraz z nim – nową jakość w badaniu, jaką jest analiza źródeł ruchu dla serwisów własnych i konkurencyjnych w podziale na platformy, wraz z możliwością definiowania grup docelowych, komentuje Aleksandra Załęska, Head of Audience Department w Gemius.

Analiza źródeł ruchu to coś, na co rynek czekał od dawna, dodaje Jacek Makowski, Country Manager Gemius na Polskę. Dzięki nowym danym Mediapanel stał się produktem kompleksowym i jeszcze bardziej użytecznym z punktu widzenia wydawców i marketerów, którzy w jednym miejscu zyskali dostęp do danych, które dotąd musieli pozyskiwać z różnych źródeł.

Dostęp do nowego typu danych mają wszyscy użytkownicy Mediapanelu, niezależnie od posiadanego przez nich typu pakietu dostępowego do badania. Źródła ruchu dostępne są również za pośrednictwem API.